gorchymyn_bg

Rheoli Ansawdd

1

- RHEOLI GWERTHWYR
- YMWELIADAU ANSAWDD ARDYSTIO
- GWASANAETHAU PROFI GWELER MWY.
— HYFFORDDIANT ANSAWDD PARHAUS
- CYSYLLTIADAU Â SEFYDLIADAU ANSAWDD
yn cynnig atebion hyblyg a strategol i gwsmeriaid OEM a CEM i gostau cario rhestr eiddo diangen.P'un a yw'n bryniant ar unwaith, yn galw am gyfleoedd ar eitemau llinell unigol, llwyth mewnol, neu lwyth yn uniongyrchol o'ch warws, mae gan Freedom yr ateb i adennill gwerth mwyaf posibl a lleihau costau rhestr eiddo diangen.
Rydym yn defnyddio ein cronfa ddata gwerthiant byd-eang sefydledig o dros ugain mil o gwsmeriaid OEM a CEM, dros ddeng mil o berthnasoedd ail-werthwr sefydledig, ac arbenigedd marchnata ar-lein strategol i greu amlygiad i'r farchnad fyd-eang ar gyfer eich rhestr eiddo dros ben.Dod o hyd i'r galw sy'n troi baich yn gyfalaf ac o bosibl yn creu ffrydiau refeniw ychwanegol.
Wrth i'r rhestr eiddo nas dymunir fod, gall golli gwerth yn gyflym gyda chyflwyniad parhaus technoleg newydd.Mae Freedom yn gweithredu strategaeth farchnata fyd-eang effeithlon a hyblyg i droi gwarged yn gyflym yn werth adennill critigol.